30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η Ιατρική Ομάδα μας αποτελείται από:
 • 2 Μικροβιολόγους
 • 2 Ακτινολόγους
 • 1 Κυτταρολόγο
 • 1 Παθολογοανατόμο
 • 1 Καρδιολόγο
 • 1 Μοριακό Βιολόγο
 • 3 Βιολόγους
 • 2 Βοηθούς Ακτινολόγου
Η Διοικητική Ομάδα μας αποτελείται από:
 • 4 Γραμματείς
 • 1 Λογιστή
 • 1 Τεχνικό Ασφαλείας
 • 1 Υπεύθυνο Μηχανογράφησης
 • 1 Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
 • 1 Δ/τη Οικονομικών- Υπεύθυνο Τομέα Υποδοχής
 • 1 Δ/σα Σύμβουλο